Dinsdag 25 juni:

09.30 uur: Eucharistieviering – Kruispunt / Velserbroek

 

Woensdag 26  juni:

11.00 uur: Eucharistieviering – Adelbertuskerk

 

Donderdag 27 juni:

09.30 uur: Woord- en Communieviering – Pieterkerk

09.30 uur: Eucharistieviering – Naaldkerk

 

Vrijdag 28 juni:

09.30 uur: Eucharistieviering – Engelmunduskerk

09.30 uur: Eucharistieviering – Mariakerk

 

Zaterdag 29 juni:

19.00 uur: Gesloten – Adelbertuskerk

19.00 uur: Eucharistieviering – Mariakerk

 

Zondag 30 juni (175-jarig bestaan Parochie Schoten):

10.00 uur:

Eucharistieviering met hoofdcelebrant bisschop mgr. J.M. Punt en als concelebrant pastoor George Paimpillil, met assistentie van pastor Julius Elferink en diaken John Versteeg.

Alle andere kerken van de H.Franciscusparochie zijn deze zondag gesloten.