Dinsdag 11 december:

09.30 uur: Eucharistieviering – Kruispunt / Velserbroek

 

Woensdag 12 december:

09.30 uur: Woord- en Communieviering – Adelbertuskerk

 

Donderdag 13 december:

09.30 uur: Eucharistieviering – Naaldkerk (benedenzaal)

09.30 uur: Eucharistieviering – Pieterkerk

 

Vrijdag 14 december:

09.30 uur: Eucharistieviering – Engelmunduskerk

09.30 uur: Woord- en Gebedsviering – Mariakerk

 

Zaterdag 15 december:

10.00 uur: Taizégebedsviering

19.00 uur: Woord- en Gebedsviering – Mariakerk

 

Zondag 16 december (3e zondag van de Advent):

10.00 uur: Eucharistieviering – Adelbertuskerk

10.00 uur: Woord- en Gebedsviering – Mariakerk

10.00 uur: Eucharistieviering – Pieterkerk

10.30 uur: Eucharistieviering – Engelmunduskerk

11.00 uur: Woord- en Communieviering – Naaldkerk