Parochievergadering – donderdag 28 september vanaf 20.00 uur in Driehuis

In vervolg op de eerste Parochievergadering op 6 april van dit jaar heeft het parochiebestuur nader gesproken over de notitie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam “Kerk in een verander(en)de samenleving”, daarbij betrokken de opmerkingen, suggesties en aanbevelingen die tijdens die parochie-avond zijn ingebracht. Ook heeft het parochiebestuur intensief hierover gesproken met de voorzitters van de beheercommissies. Structureel overleg met deze voorzitters is voor het parochiebestuur van essentieel belang, zeker omdat we snel richting een fusie gaan. Het parochiebestuur nodigt u dan ook weer van harte uit voor een bijeenkomst (Parochievergadering) met alle parochianen van de H. Franciscusparochie op donderdag 28 september om 20.00 uur in de H.Engelmunduskerk in Driehuis.

Kerk in een veranderende Samenleving (nov 2016)