Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 3)

De nieuwe editie van het Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 3) is verschenen en loopt van 21 oktober tot 16 december 2018. De digitale versie kunt u hieronder vinden:

https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2151/182/4070

Bijbeljaar 2019, New Creation!

Bijbeljaar 2019 geopend

Op zaterdag 1 december jl. heeft Mgr. Hendriks in de Adelbertuskerk het Bijbeljaar officieel geopend. Na het welkomstwoord van pastoor George werd de bijbel plechtig binnengedragen door jongeren van de parOpening Bijbeljaar 2019ochie en voorin de kerk tussen kaarsen met het opdruk van het logo van het bijbeljaar neergelegd. Hierna werd het jaar met een korte toespraak formeel geopend door Mgr. Hendriks. Vervolgens gaf de heer dr. Piet van Midden een lezing waarin hij de aanwezigen door de hele bijbel meenam en liet zien hoe verrassend de bijbel kan zijn en hoe anders het boek der boeken oordeelt en denkt dan wij mensen gewend zijn. Daarna werd Psalm 57 voorgelezen, waarna Mgr. Hendriks een banner en kaars met het logo uitdeelde aan de vertegenwoordigers van al onze kerken / parochiegemeenschappen

Informatiefolder / flyer Bijbeljaar 2019

Onderstaand treft u aan de digitale versie van de flyer die is meegezonden met de laatste Franciscus Magazine, met daarin opgenomen het programma voor het kerkelijk jaar 2019 en de activiteiten in de diverse parochiegemeenschappen van de H.Franciscusparochie.

Bijbeljaar 2019

 

Adelbertuskerk

Zondag 16 december 15.00 uur – Kerst Sing-in

Kerst Sing-in met medewerking van de ‘Cantorij’. De entree is gratis.

Engelmunduskerk

Lezing

Op dinsdag 11 december a.s. is er om 19.30 uur in de Engelmunduskerk in Driehuis een lezing met als spreker de heer Paul Bröker, directeur van Helikon, Landelijk Instituut voor Religie in Kunst en Cultuur te Utrecht. De lezing heeft als thema: “Symboliek in de kunst rondom de geboorte van Christus”. Als kunsthistoricus laat de heer Bröker zich niet direct leiden door een zuiver kunsthistorische benadering. Hij hecht er sterk aan dat zijn voordrachten voor een groot publiek makkelijk toegankelijk zijn. Over het onderwerp van de lezing heeft de spreker het boek ‘Rondom Kerstmis, iconografie en symboliek rondom de geboorte van Christus’ geschreven. Wij heten u van harte welkom bij deze lezing.

Zaterdag 15 december – 15.00 uur – Kerstliederen

Kerstliederen met medewerking van ‘Kerstkoor Joy’.

Naaldkerk

Zondag 16 december – 13.00 uur ‘Kerststolconcert’ 

Kerststolconcert met medewerking van het ‘Naaldkoor’ Entree is gratis.

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend van 09.30 tot 11.30 uur voor gebed, een kaarsje branden of zomaar even tot rust komen. Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig.

Kranten / oud papier voor Lourdes

Kranten en oud papier voor Lourdes kan worden ingeleverd elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Pieterkerk – IJmuiden

Zandtekenaar en Adventsliederen – zaterdag 15 december

Op zaterdag 15 december om 15.00 uur worden er adventsliederen gezonden en komt de Zandtekenaar. Na de pauze worden kerstliederen gezongen gebaseerd op het Kerstevangelie. De toegang is € 2,50 en toegangskaarten zijn te bestellen of af te halen bij het parochiecentrum aan de Zuiderkruisstraat 1 in IJmuiden, van maandag t/m donderdag tussen 09.30 en 11.30 uur, telefonisch te bereiken via (0255) 523456. Ook is het mogelijk zaterdag 15 december bij de Pieterkerk kaarten te kopen (vanaf 14.00 uur).

Mariakerk

Zondag 23 december – 16.00 uur – Kerst Sing-in

Kerst Sing-in met medewerking van ‘De Vrolijcke Noot’, ‘Crescendo’ en ‘Te Deum Laudamus’.

Voorbereiding op het Vormsel

Binnenkort start ook de voorbereiding voor het Vormsel. Voor het Vormsel werkt de Franciscusparochie samen met de parochie Meerliede (Spaarndam, Haarlemmerliede, Vijfhuizen, Halfweg-Zwanenburg). Het gaat om jongeren die nu in de eerste en tweede klas (of hoger) van het voortgezet onderwijs zitten. Voor alle jongeren die hiervoor interesse hebben én hun ouders / verzorgers is er een informatieavond over het Vormsel op dinsdag 8 januari 2019 van 19.30 tot 21.00 uur in parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1, achter de Mariakerk in Haarlem-Noord. Op deze avond wordt uitgelegd wat het Vormsel inhoudt, wordt informatie gegeven over de vormsel-voorbereidingsavonden voor de jongeren en komen praktische zaken rond het Vormsel aan de orde. Namens de pastores is deze avond aanwezig diaken John Versteeg. De Vormselviering zelf is op zondag 2 juni 2019 om 10.00 uur in de Adelbertuskerk in Haarlem-Noord. Mgr. Hendriks zal het Vormsel toedienen. Opgeven voor de informatieavond kan via het Centraal Secretariaat van de H.Franciscusparochie, via e-mail naar info.franciscusparochie@gmail.com