Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 2)

De nieuwe editie van het Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 2) is verschenen en loopt van 2 september tot 21 oktober 2018. De digitale versie kunt u hieronder vinden:

https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2151/182/4070

Ontmoeting ouders regionale familievieringen

Al een aantal maanden komt een groepje enthousiaste ouders bijeen die elkaar hebben leren kennen via de familievieringen. In deze bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de vieringen, wordt van gedachten gewisseld en gepraat over mogelijkheden om onze kinderen en jongeren bij de vieringen te betrekken. Dit alles is een ontmoeting in een informele sfeer met een kopje koffie erbij. De eerstvolgende ontmoetingen zijn op elke twee dinsdag van de maand vanaf oktober. Op 13 november om 20.00 uur bent u van harte welkom in de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis. Bent u als ouder geïnteresseerd, meldt u zich aan bij het Centraal Secretariaat van de H.Franciscusparochie: info.franciscusparochie@gmail.com

Bijbeljaar 2019, New Creation!

Uitnodiging openingsceremonie Bijbeljaar

Wij zijn verheugd u van harte te kunnen uitnodigen voor de opening van het kerkelijk Bijbeljaar 2018-2019 in onze H.Franciscusparochie. De openingsceremonie van het Bijbeljaar zal plaatsvinden op zaterdag 1 december a.s. om 11.00 uur in de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 in Haarlem-Noord. het Bijbeljaar zal feestelijk worden geopend door Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, de hulpbisschop van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De hoofdspreker van deze dag is Prof. Dr. P.J. van Midden, van de Universiteit van Tilburg. Hij zal over het thema “Groeien in de Bijbel” spreken. Het zal een inspirerende ochtend zijn voor iedereen. Na de plechtigheid, rond 12.00 uur, is er koffie en wat lekkers. Het pastoresteam, het parochiebestuur en de commissie Bijbeljaar 2019 hoopt u zaterdag 1 december a.s. te mogen begroeten!

Informatiefolder / flyer Bijbeljaar 2019

Onderstaand treft u aan de digitale versie van de flyer die is meegezonden met de laatste Franciscus Magazine, met daarin opgenomen het programma voor het kerkelijk jaar 2019 en de activiteiten in de diverse parochiegemeenschappen van de H.Franciscusparochie.

Bijbeljaar 2019

Eerste Heilige Communie

Het voorbereiden van het Eerste Heilige Communieproject 2019 binnen de H.Franciscusparochie is alweer in volle gang. Op woensdag 21 november om 20.00 uur nodigen wij alle ouders met kinderen uit groep 4 (of hoger) uit voor een informatieavond in het parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1 in Haarlem-Noord. Op deze avond informeren wij u over het Eerste Heilige Communieproject en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Opgeven voor deze informatieavond kunt u bij het Centraal Secretariaat van de H.Franciscusparochie, via e-mail naar: info.franciscusparochie@gmail.com. De voorbereidingen voor de kinderen zijn in twee groepen: één groep Haarlem-Noord en één groep in Driehuis. Er zijn ook twee Eerste Heilige Communievieringen, te weten op zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur in de Mariakerk en op zondag 26 mei 2019 om 10.30 uur in de Engelmunduskerk in Driehuis.

Voorbereiding op het Vormsel

Binnenkort start ook de voorbereiding voor het Vormsel. Voor het Vormsel werkt de Franciscusparochie samen met de parochie Meerliede (Spaarndam, Haarlemmerliede, Vijfhuizen, Halfweg-Zwanenburg). Het gaat om jongeren die nu in de eerste en tweede klas (of hoger) van het voortgezet onderwijs zitten. Voor alle jongeren die hiervoor interesse hebben én hun ouders / verzorgers is er een informatieavond over het Vormsel op dinsdag 8 januari 2019 van 19.30 tot 21.00 uur in parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1, achter de Mariakerk in Haarlem-Noord. Op deze avond wordt uitgelegd wat het Vormsel inhoudt, wordt informatie gegeven over de vormsel-voorbereidingsavonden voor de jongeren en komen praktische zaken rond het Vormsel aan de orde. Namens de pastores is deze avond aanwezig diaken John Versteeg. De Vormselviering zelf is op zondag 2 juni 2019 om 10.00 uur in de Adelbertuskerk in Haarlem-Noord. Mgr. Hendriks zal het Vormsel toedienen. Opgeven voor de informatieavond kan via het Centraal Secretariaat van de H.Franciscusparochie, via e-mail naar info.franciscusparochie@gmail.com

Adelbertuskerk

Zangdag – tweede zaterdag van de advent

Evenals vorig jaar wordt ook dit jaar weer een zangdag georganiseerd in de stijl van ‘A Festival of Lessons and Carols’ en deze zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de advent, zaterdag 8 december a.s. in de Adelbertuskerk te Haarlem-Noord. We zullen ons onderdompelen in de schitterende Engelse koortraditie en aan den lijve ondervinden hoe het is om een ‘festival of lessons and carols’ te zingen. De dirigenten zullen met u vanaf 10.00 uur repertoire instuderen voor de speciale viering die later in de middag om 17.00 uur gehouden zal worden. Henk van der Weide zal ons deze dag op het orgel begeleiden. De muziek zal van tevoren op het internet te bekijken en te besturen zijn, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Als onkostenvergoeding vragen wij voor deze dag een bedrag van € 15 pp. Daarvoor krijgt u dan wel een heerlijke lunch, muziek en een mooie ervaring. U kunt zich aanmelden voor de zangdag door een e-mail te sturen met uw naam, adres en telefoonnummer naar advent@frankderuyter.nl

Mariakerk

Kerststallententoonstelling

Op zondag 2 en 9 december worden er tussen 14.00 en 16.00 uur creatieve en gevarieerde kerststallen tentoongesteld in de Mariakerk te Haarlem-Noord.

Engelmunduskerk

Lezing

Op dinsdag 11 december a.s. is er om 19.30 uur in de Engelmunduskerk in Driehuis een lezing met als spreker de heer Paul Bröker. De lezing heeft als thema: “Kerst en Kunst”.

Naaldkerk

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend van 09.30 tot 11.30 uur voor gebed, een kaarsje branden of zomaar even tot rust komen. Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig.

Kranten / oud papier voor Lourdes

Kranten en oud papier voor Lourdes kan worden ingeleverd elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Pieterkerk – IJmuiden

Oproep vrijwilliger

In de Pieterkerk zijn we op zoek naar een gezellige vrijwilliger die na de zondagsvieringen in de Pieterkerk koffie wil zetten, opruimen en afwassen en daarnaast de koffiedrinkers een handje wil helpen. Het gaat om beschikbaarheid van één keer in de vier weken en je werkt altijd met z’n tweeën. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, kan contact worden opgenomen met mw. Tine Knoef (via e-mail: knoef@ziggo.nl).