Mededeling van het Parochiebestuur H.Franciscus

Afgelopen donderdagavond 7 februari 2019 is een belangrijke stap genomen in het traject van verdere eenwording. De Stuurgroep onder leiding van onze externe adviseur, de heer Pals Brust, heeft haar aanbevelingen gedaan aan het parochiebestuur. Hij heeft dat gedaan in aanwezigheid van de leden van de beheercommissies en de leden van de werkgroepen Financiën, Gebouwen en Vitaliteit. De aanbevelingen houden verkort het volgende in

  • Gezien de totale financiële situatie is snel ingrijpen dringend noodzakelijk.

Op basis van de bevindingen van de werkgroepen (Vitaliteit, Financiën en Gebouwen) geeft de stuurgroep de volgende adviezen:

  • Hef geen geloofsgemeenschappen op. Het is daarbij wel noodzakelijk om het aantal kerkgebouwen terug te brengen.

De Stuurgroep stelt het volgende voor:

  • In principe zullen er elke zondag Eucharistievieringen zijn in de Adelbertuskerk als stadskerk (Franciscus-Zuid) in Haarlem-Noord en in de Engelmunduskerk als dorpskerk (Franciscus-Noord) in Driehuis.
  • De Pieterkerk in IJmuiden, de Naaldkerk in Santpoort-Noord en de Mariakerk in Haarlem-Noord houden tijdelijk nog één zondagse viering per maand. Hierna worden deze kerken aan de eredienst onttrokken en krijgen daarnaast een andere taak / functie.
  • Het is essentieel dat bij afstoting van de kerkgebouwen de geloofsgemeenschappen behouden blijven. Voor geloofsgemeenschappen zonder kerk blijven de parochiecentra behouden, waarbij IJmuiden zich kan concentreren op multiculturele activiteiten, Santpoort als algemeen parochiecentrum en Schoten zich richt op diaconie en mensen in nood.
  • Handhaving van doordeweekse vieringen op alle locaties.
  • Staken van activiteiten in Het Kruispunt in Velserbroek.
  • Een datum van ingang moet binnenkort worden vastgesteld.

Tot zover de aanbevelingen van de Stuurgroep.

Met nadruk moet gezegd worden dat dit de aanbevelingen van de Stuurgroep aan het parochiebestuur zijn. Op basis van deze aanbevelingen zal het parochiebestuur visie en beleid ontwikkelen en toetsen aan de criteria van het bisdom.

Dit alles zal uiteindelijk resulteren in een advies van het parochiebestuur aan de bisschop. Hoewel dit aanbevelingen zijn van de Stuurgroep, is dit nog niet de uiteindelijke besluitvorming. Het parochiebestuur vindt het belangrijk, mede vanwege alle gevoelens die dit bij velen teweeg zal brengen, om deze tussenstap in het proces met iedereen te delen. Het parochiebestuur is zich terdege bewust van haar zorgplicht voor de parochiegemeenschappen, met name die van IJmuiden, Santpoort en Schoten.

In de komende editie van het Franciscus Magazine zal een uitgebreider artikel met de volledige presentatie van de Stuurgroep worden opgenomen.

7B3B2F71-A026-4451-A950-1BC8F565AFD6

Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 5)

De nieuwe editie van het Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 5) is verschenen en loopt van 3 februari 2019 tot 3 maart 2019. De digitale versie kunt u hieronder vinden:

https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2321/182/4288

Bijbeljaar 2019, New Creation!

Informatiefolder / flyer Bijbeljaar 2019

Onderstaand treft u aan de digitale versie van de flyer die is meegezonden met de laatste Franciscus Magazine, met daarin opgenomen het programma voor het kerkelijk jaar 2019 en de activiteiten in de diverse parochiegemeenschappen van de H.Franciscusparochie.

Bijbeljaar 2019

 

Thema-website Bijbeljaar H.Franciscusparochie

Via de speciaal daarvoor gemaakte website kunt u eveneens een overzicht vinden van alle activiteiten in de H.Franciscusparochie in het kader van het Bijbeljaar. Klik voor meer informatie op de link hieronder:

http://www.parochiefranciscus.net

Lezing “Kerk in een digitaliserend wereld” – dinsdag 19 februari 

Op dinsdag 19 februari vindt er in de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis in het kader van het Bijbeljaar van de Franciscusparochie een interessante lezing en brainstorm plaats over de vraag welke rol de kerken spelen met betrekking tot de sociale media. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden door de heer H.P.J. Witte, verbonden aan de Tilburgse Universiteit. Zonder overdrijving kun je stellen dat sociale media en digitalisering tot een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar horen. Ook de kerk heeft hiermee te maken en er zijn tal van initiatieven. Toch is er nog veel aarzeling om voluit mee te doen op dit terrein. Witte is van mening dat de kerken zich niet kunnen onttrekken aan de ontwikkelingen rondom sociale media. Meedoen is dan ook het devies. Maar hoe? Waar liggen de grenzen en kun je wel kerkvorming hebben zonder in persoon bijeen te komen en elkaar te ontmoeten. Welke ethische aspecten kom je tegen. Sluit je jezelf niet op in je beschermende digitale bubbel of liggen er juist kansen meer te communiceren met anderen, bijvoorbeeld doordat kerkdiensten via FaceTime of Skype toegankelijk worden en ervaringen intenser kunnen worden uitgewisseld. De avond is vooral ook bedoeld om informatie uit te wisselen en elkaar bijvoorbeeld met best practices te inspireren. Witte zelf zal daar ook op uitdagende wijze de nodige voorzetten voor geven uit zijn rijke theologische praktijk.

Lezing: “Wat is de Kabbalah – dinsdag 5 maart

In de Naaldkerk in Santpoort-Noord zal op dinsdag 5 maart om 19,30 uur de lezing “Wat is de Kabbalah?” worden gehouden door Mike Bais. Kabbalah is de mystieke traditie van het Judaïsme maar heeft zich door de eeuwen heen laten zien als een levende leer die zich blijft ontwikkelen en ontvouwen. Daarbij maakt de Kabbalah gebruik van de diagrammen die we de Boom des Levens en de Jacobsladder noemen. Langs de Kabbalistische leer kunnen we de Bijbelse verhalen vertolken en ervaren via vier wegen van interpretatie: de historische of letterlijke, de symbolische of metaforische, de metafysische of spirituele en de mystieke weg. Op deze avond zal Mike Bais vertellen wat het Kabbalisme te vertellen heeft over de Bijbel en de Christelijke verhandelingen. Niet in de laatste plaats over de leer van Jezus Christus. U bent allen van harte welkom.

Engelmunduskerk

Bijbellezen

Om alvast in uw agenda te noteren: Bijbellezen met kritische gelovigen op donderdag 28 februari om 19.30 uur in de parochiezaal van de Engelmunduskerk. Geloven in Christus in de maatschappelijke realiteit van 2019, dat is een hele opgave. Toch mag de boodschap van Jezus beslist niet uit onze maatschappij verdwijnen. Het verhaal ligt aan de basis van onze westerse samenleving en is de belangrijkste boodschap die de mensheid ooit heeft bereikt. In deze bijeenkomsten spreken wij over de moderne problemen die met geloven samenhangen en welke mogelijkheden er zijn voor oplossingen.

Familievieringen

Elke 1e zondag van de maand in de Engelmunduskerk is er een Familieviering, te beginnen op 3 februari en ook op 3 maart.

Naaldkerk

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend van 09.30 tot 11.30 uur voor gebed, een kaarsje branden of zomaar even tot rust komen. Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig.

Kranten / oud papier voor Lourdes

Kranten en oud papier voor Lourdes kan worden ingeleverd elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Jongeren

Jongeren met de Bijbel

Elke 2e zaterdag van de maand chillen voor kinderen en tieners in de Adebertuskerk. Noteer ook alvast deze data in de agenda: 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni. We gaan samen eten met ouders, een Bijbels thema bespreken, chillkelder voor tieners, spelletjes voor kinderen van de basisschool en afsluiten met een familiequiz.