Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 8)

De nieuwe editie van het Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 8) is verschenen en loopt van 2 juni tot 14 juli 2019. De digitale versie kunt u hieronder vinden:

FM juni 2019

https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2501/182/4483

 

 

 

 

 

Parochiegemeenschap Schoten 175 jaar – 30 juni175 jaar Parochie Schoten

Op zondag 30 juni is de feestelijke eucharistieviering ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van de Parochiegemeenschap Schoten. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.De viering begint om 10.00 uur en de hoofdcelebrant is de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr J.M. Punt met pastoor George als concelebrant pastoor en assistentie van het pastoresteam. Na deze viering is er voor kinderen de mogelijkheid om te knutselen. Daarna is er koffie met gebak. Rond 12.15 uur heffen wij het glas om dit jubileum te vieren en rond 13.15 uur sluit het ochtendprogramma. Voor het avondprogramma kunt u vanaf 16.30 uur terecht. Om 17.00 uur openen wij de avond met een glaasje. Wij sluiten af met een gezamenlijk diner in de kerk. Kosten hiervoor zijn € 10,– per persoon (kinderen € 5,00), alles inclusief. De entreekaarten voor het avondprogramma tot en met 20 juni verkrijgbaar na de vieringen op de zondag en de rest van de week in het parochiecentrum. Meld u tijdig aan!

Engelmunduskerk

Bijbellezen met kritische gelovigen

Op donderdag 27 juni gaan we om 19.30 uur in de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis bijbellezen met kritische gelovigen. Spreker Jos van Bellen gaat in gesprek met parochianen. U kunt zich opgeven voor deze lezing bij het Centraal Secretariaat.

Pieterkerk – Feestdag van de Heilige Petrus en Paulus – 29 juni

De Pieterkerk in IJmuiden is naar de Heilige Petrus vernoemd. Daarom wordt op zaterdag 29 juni een “Pieterdag” georganiseerd. Om 10.00 uur wordt deze dag geopend door Pastoor George. Er zal een markt zijn waarvoor u een tafel kunt huren voor € 25 (+ € 10 borg). Verkoop van kerkartikelen en er is een poffertjeskraam en kinderactiviteiten zoals wafels versieren en schminken. Maar u kunt ook gewoon komen genieten van een kopje koffie of thee met heerlijke appeltaart. Er is ook een verloting waarbij u direct kunt zien of u een prijs hebt gewonnen. Voor de verloting vragen wij uw medewerking om, indien mogelijk, prijsjes beschikbaar te willen stellen. Deze kunt u inleveren bij het parochiecentrum (van maandag tot en met donderdag geopend van 09.30 tot 11.30 uur), of na afloop van de zondagse vieringen. U bent allen van harte welkom op zaterdag 29 juni!

Naaldkerk

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend van 09.30 tot 11.30 uur voor gebed, een kaarsje branden of zomaar even tot rust komen. Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig.

Kranten / oud papier voor Lourdes

Kranten en oud papier voor Lourdes kan worden ingeleverd elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Openluchtviering H.Franciscusparochie – zondag 7 juli 2019

Openluchtviering Franciscusparochie 7 juli 2019

Bavo Koepelkathedraal St. Bavo – 22 juni 2019

Zaterdag 22 juni a.s. is het Bavodag in de Koepelkathedraal St. Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem voor alle vormelingen van het bisdom Haarlem. Ook de vormelingen van de H.Franciscusparochie gaan hieraan deelnemen.