Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 2)

De nieuwe editie van het Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 2) is verschenen en loopt van 2 september tot 21 oktober 2018. De digitale versie kunt u hieronder vinden:

https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2058/182/3998

Ontmoeting ouders regionale familievieringen

Al een aantal maanden komt een groepje enthousiaste ouders bijeen die elkaar hebben leren kennen via de familievieringen. In deze bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de vieringen, wordt van gedachten gewisseld en gepraat over mogelijkheden om onze kinderen en jongeren bij de vieringen te betrekken. Dit alles is een ontmoeting in een informele sfeer met een kopje koffie erbij. De eerstvolgende ontmoetingen zijn op elke twee dinsdag van de maand vanaf oktober. Op 13 november om 20.00 uur bent u van harte welkom in de parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis. Bent u als ouder geïnteresseerd, meldt u zich aan bij het Centraal Secretariaat van de H.Franciscusparochie: info.franciscusparochie@gmail.com

Bijbeljaar 2019, New Creation!

Een jaar waarin de Bijbel met al zijn mogelijkheden tot herschepping en nieuwe inzichten centraal komt te staan. Een jaar waarin we ons als het ware “herbronnen” op de Bijbel. Waarin we voor mensen van nu nieuwe wegen en mogelijkheden willen ontdekken om opnieuw een bloeiende en groeiende gemeenschap en cultuur te worden. De Bijbel als fundament. Veel hangt af van de bereikbaarheid van jonge mensen en jonge gezinnen. Wij weten allemaal dat de Europese cultuur is opgebouwd op de fundamenten van de Bijbel. De culturen worden van tijd tot tijd vernieuwd door de herbronning van dezelfde Bijbel. Mogen we jullie talenten en interesse uitdagen om in dit Bijbeljaar diverse nieuwe creatieve ideeën gebaseerd op de Bijbel te presenteren? Het mag van alles zijn dat dient aan de opbouw van maatschappij, cultuur, kunt, kerk, etcetera, geïnspireerd vanuit de Bijbel, verbonden met het hedendaagse leven. Als u specifieke creatieve ideeën hebt, zet ze dan even voor ons op een stukje papier of op de e-mail en laat ons op die manier weten wat u voor inspiraties hebt gekregen. Ook uw aanmelding als vrijwilliger zien wij graag tegemoet. U kunt zich aanmelden bij het Centraal Secretariaat van de H.Franciscusparochie, telefoonnummer (06) 55627670 of via e-mail naar info.franciscusparochie@gmail.com

Mariakerk

Mariasamenzang – zondag 21 oktober van 15.00 tot 16.00 uur

De oktobermaand is ook een maand van de Mariavereringen. Het koor Te Deum Ladatumus en het koor De Vrolijke Noot, beide onder leiding van organist/dirigent Frans Landmeijer, gaan op zondagmiddag 21 oktober van 15.00 tot 16.00 uur een Maria-samenzang organiseren en uitvoeren in de Mariakerk. U bent van harte uitgenodigd om de komen luisteren en/of mee te zingen. Na afloop is er achter in de kerk een samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.

Adelbertuskerk

Themacafé – donderdag 25 oktober

Het Themacafé  van de Adelbertuskerk presenteert op donderdag 25 oktober vanaf 20.00 uur een lezing van pastor K0 Schuurmans over de encycliek van Paus Franciscus “Laudato Si”. In mei 2015 verscheen de encycliek . Het zijn ook de eerste woorden van het beroemde zonnelied van Sint Franciscus. Dat lied is een loflied op de schepping en op God, haar Schepper. Paus Franciscus laat hiermee zien dat hij een echte volgeling is van de heilige Franciscus, die zowel de patroon van de armen als van de milieubeschermers is. Deze encycliek kan iedereen inspireren die bezorgd is over het behoud van onze aarde. De lezing is in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk en  begint om 20.00 uur. Om 19.30 uur is de zaal open en is er koffie. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.

Engelmunduskerk

Stichting Batang Pinnanga

Wellicht kunt u zich nog herinneren dat Danniëlle Vink en Anne-Marie Rutte tijdens de Openluchtviering op 8 juli in de pastorietuin van de Engelmunduskerk wat mochten vertellen over de bovenvermelde stichting en wat zij allemaal zouden gaan doen. Tijdens de collecte is er toen een fantastisch bedrag voor de stichting bijeengebracht, waarover u reeds heeft kunnen lezen in het Franciscus Magazine. In middels is het alweer ruim twee maanden geleden dat zij naar het weeshuis op Cebu op de Filipijnen zijn geweest. Zij hebben met eigen ogen gezien wat een prachtige dingen er mede dankzij uw bijdragen zijn gerealiseerd. Zij willen u er graag over vertellen aan de hand van een presentatie met foto’s en een filmpje. Dit zal plaatsvinden op zondag 21 oktober a.s. rond 11.30 uur aansluitend aan de vanaf 10,30 uur te houden viering in de Engelmunduskerk in Driehuis. U bent allen van harte uitgenodigd.

Naaldkerk

Rozenkrans bidden

Elke dinsdag om 19.30 uur is er gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans in de Naaldkerk. Er wordt geëindigd  op de laatste dinsdag in oktober (30 oktober).

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend van 09.30 tot 11.30 uur voor gebed, een kaarsje branden of zomaar even tot rust komen. Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig.

Kranten / oud papier voor Lourdes

Kranten en oud papier voor Lourdes kan worden ingeleverd elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Pieterkerk – IJmuiden

Oproep vrijwilliger

In de Pieterkerk zijn we op zoek naar een gezellige vrijwilliger die na de zondagsvieringen in de Pieterkerk koffie wil zetten, opruimen en afwassen en daarnaast de koffiedrinkers een handje wil helpen. Het gaat om beschikbaarheid van één keer in de vier weken en je werkt altijd met z’n tweeën. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, kan contact worden opgenomen met mw. Tine Knoef (via e-mail: knoef@ziggo.nl).