Mededeling van het Parochiebestuur H.Franciscus

Afgelopen donderdagavond 7 februari 2019 is een belangrijke stap genomen in het traject van verdere eenwording. De Stuurgroep onder leiding van onze externe adviseur, de heer Pals Brust, heeft haar aanbevelingen gedaan aan het parochiebestuur. Hij heeft dat gedaan in aanwezigheid van de leden van de beheercommissies en de leden van de werkgroepen Financiën, Gebouwen en Vitaliteit. De aanbevelingen houden verkort het volgende in

  • Gezien de totale financiële situatie is snel ingrijpen dringend noodzakelijk.

Op basis van de bevindingen van de werkgroepen (Vitaliteit, Financiën en Gebouwen) geeft de stuurgroep de volgende adviezen:

  • Hef geen geloofsgemeenschappen op. Het is daarbij wel noodzakelijk om het aantal kerkgebouwen terug te brengen.

De Stuurgroep stelt het volgende voor:

  • In principe zullen er elke zondag Eucharistievieringen zijn in de Adelbertuskerk als stadskerk (Franciscus-Zuid) in Haarlem-Noord en in de Engelmunduskerk als dorpskerk (Franciscus-Noord) in Driehuis.
  • De Pieterkerk in IJmuiden, de Naaldkerk in Santpoort-Noord en de Mariakerk in Haarlem-Noord houden tijdelijk nog één zondagse viering per maand. Hierna worden deze kerken aan de eredienst onttrokken en krijgen daarnaast een andere taak / functie.
  • Het is essentieel dat bij afstoting van de kerkgebouwen de geloofsgemeenschappen behouden blijven. Voor geloofsgemeenschappen zonder kerk blijven de parochiecentra behouden, waarbij IJmuiden zich kan concentreren op multiculturele activiteiten, Santpoort als algemeen parochiecentrum en Schoten zich richt op diaconie en mensen in nood.
  • Handhaving van doordeweekse vieringen op alle locaties.
  • Staken van activiteiten in Het Kruispunt in Velserbroek.
  • Een datum van ingang moet binnenkort worden vastgesteld.

Tot zover de aanbevelingen van de Stuurgroep.

Met nadruk moet gezegd worden dat dit de aanbevelingen van de Stuurgroep aan het parochiebestuur zijn. Op basis van deze aanbevelingen zal het parochiebestuur visie en beleid ontwikkelen en toetsen aan de criteria van het bisdom.

Dit alles zal uiteindelijk resulteren in een advies van het parochiebestuur aan de bisschop. Hoewel dit aanbevelingen zijn van de Stuurgroep, is dit nog niet de uiteindelijke besluitvorming. Het parochiebestuur vindt het belangrijk, mede vanwege alle gevoelens die dit bij velen teweeg zal brengen, om deze tussenstap in het proces met iedereen te delen. Het parochiebestuur is zich terdege bewust van haar zorgplicht voor de parochiegemeenschappen, met name die van IJmuiden, Santpoort en Schoten.

In de komende editie van het Franciscus Magazine zal een uitgebreider artikel met de volledige presentatie van de Stuurgroep worden opgenomen.

Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 6)

IMG_0601De nieuwe editie van het Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 6) is verschenen en loopt van 3 maart tot 14 april 2019. De digitale versie kunt u hieronder vinden:

https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2355/182/4365

 

Bijbeljaar 2019, New Creation!

Informatiefolder / flyer Bijbeljaar 2019

Onderstaand treft u aan de digitale versie van de flyer die is meegezonden met de laatste Franciscus Magazine, met daarin opgenomen het programma voor het kerkelijk jaar 2019 en de activiteiten in de diverse parochiegemeenschappen van de H.Franciscusparochie.

Bijbeljaar 2019

 

Thema-website Bijbeljaar H.Franciscusparochie

Via de speciaal daarvoor gemaakte website kunt u eveneens een overzicht vinden van alle activiteiten in de H.Franciscusparochie in het kader van het Bijbeljaar. Klik voor meer informatie op de link hieronder:

http://www.parochiefranciscus.net

Adelbertuskerk

De woensdagviering van 13 maart in de Adelbertuskerk zal helemaal in het teken staan van ‘Lente in de Bijbel’. Anders dan anders zal deze viering om 11.00 uur worden gehouden en aansluitend is er koffie / thee en een lunch. Iedereen is van harte welkom.

Mariakerk

“Op zoek naar de monnik in jezelf, toekomst van je eigen geloofsleven” is de uitdagende titel van de lezing die Leo Feijen op zaterdag 16 maart om 14.30 uur zal houden in de Mariakerk. Het thema is aangepast, gezien de nieuwste ontwikkelingen in onze parochie. Iedereen is van harte uitgenodigd en de toegang is gratis.

Engelmunduskerk Driehuis

Vastentijd

Op dinsdag 19 maart is er in de Engelmunduskerk in Driehuis van 18.00 tot 20,oo uur een sobere maaltijd met een Bijbels thema. U bent allen van harte welkom.

Familievieringen

Elke 1e zondag van de maand in de Engelmunduskerk is er een Familieviering.

Naaldkerk

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend van 09.30 tot 11.30 uur voor gebed, een kaarsje branden of zomaar even tot rust komen. Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig.

Kranten / oud papier voor Lourdes

Kranten en oud papier voor Lourdes kan worden ingeleverd elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Jongeren

Jongeren met de Bijbel

Elke 2e zaterdag van de maand chillen voor kinderen en tieners in de Adebertuskerk. Noteer ook alvast deze data in de agenda: 13 april, 11 mei en 8 juni. We gaan samen eten met ouders, een Bijbels thema bespreken, chillkelder voor tieners, spelletjes voor kinderen van de basisschool en afsluiten met een familiequiz.