Bijbeljaar 2019, New Creation!

Informatiefolder / flyer Bijbeljaar 2019

Onderstaand treft u aan de digitale versie van de flyer die is meegezonden met de laatste Franciscus Magazine, met daarin opgenomen het programma voor het kerkelijk jaar 2019 en de activiteiten in de diverse parochiegemeenschappen van de H.Franciscusparochie.

Bijbeljaar 2019

Naaldkerk

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend van 09.30 tot 11.30 uur voor gebed, een kaarsje branden of zomaar even tot rust komen. Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig.

Kranten / oud papier voor Lourdes

Kranten en oud papier voor Lourdes kan worden ingeleverd elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Voorbereiding op het Vormsel

Binnenkort start ook de voorbereiding voor het Vormsel. Voor het Vormsel werkt de Franciscusparochie samen met de parochie Meerliede (Spaarndam, Haarlemmerliede, Vijfhuizen, Halfweg-Zwanenburg). Het gaat om jongeren die nu in de eerste en tweede klas (of hoger) van het voortgezet onderwijs zitten. Voor alle jongeren die hiervoor interesse hebben én hun ouders / verzorgers is er een informatieavond over het Vormsel op dinsdag 8 januari 2019 van 19.30 tot 21.00 uur in parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1, achter de Mariakerk in Haarlem-Noord. Op deze avond wordt uitgelegd wat het Vormsel inhoudt, wordt informatie gegeven over de vormsel-voorbereidingsavonden voor de jongeren en komen praktische zaken rond het Vormsel aan de orde. Namens de pastores is deze avond aanwezig diaken John Versteeg. De Vormselviering zelf is op zondag 2 juni 2019 om 10.00 uur in de Adelbertuskerk in Haarlem-Noord. Mgr. Hendriks zal het Vormsel toedienen. Opgeven voor de informatieavond kan via het Centraal Secretariaat van de H.Franciscusparochie, via e-mail naar info.franciscusparochie@gmail.com