Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 7)

img_0616De nieuwe editie van het Franciscus Magazine (jaargang 3, nummer 7) is verschenen en loopt van 14 april tot 2 juni 2019. De digitale versie kunt u hieronder vinden:

Franciscus Magazine (Pasen 2019)

 

 

 

 

 

Bijbeljaar 2019, New Creation!

Informatiefolder / flyer Bijbeljaar 2019

Onderstaand treft u aan de digitale versie van de flyer die is meegezonden met de laatste Franciscus Magazine, met daarin opgenomen het programma voor het kerkelijk jaar 2019 en de activiteiten in de diverse parochiegemeenschappen van de H.Franciscusparochie.

Bijbeljaar 2019

 

Thema-website Bijbeljaar H.Franciscusparochie

Via de speciaal daarvoor gemaakte website kunt u eveneens een overzicht vinden van alle activiteiten in de H.Franciscusparochie in het kader van het Bijbeljaar. Klik voor meer informatie op de link hieronder:

http://www.parochiefranciscus.net

Pelgrimage in de voetsporen van de H.Willibrordus

IMG_0614In het kader van nieuwe initiatieven in 2019 wordt van 15 tot 21 september een pelgrimsreis naar Engeland aangeboden, naar de wieg van van de Nederlandse kerk. Deze reis voert u naar het noorden van Engeland, waar de voor ons belangrijke missionarissen Willibrordus, Bonifatius, Adelbertus en Engelmundus waarschijnlijk allemaal gewoond en gewerkt hebben, alvorens ze de oversteek naar Nederland maakten. U bent allen van harte uitgenodigd op de informatiemiddag of -avond

  • donderdagavond 23 mei om 20.00 uur: Parochiecentrum Schoten / Mariakerk, Lingestraat 1, Haarlem-Noord

Er zal iemand van reisorganisatie DrieTour aanwezig zijn om alle informatie te geven over deze reis.

Aanmelden kan via e-mail info.franciscusparochie@gmail.com of telefonisch op (06) 556 27 670

Mariakerk

175 jaar Mariakerk

Op woensdag 22 mei lezen wij in de Parochiezaal Schoten, Lingestraat 1 in Haarlem (van 19.30 tot 21.00 uur) het Bijbelverhaal Zachëus. Het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de tollenaar (Lc 19, 1 – 10). Samen lezen we de tekst van de evangelist Lucas. We ontdekken de opbouw van het verhaal. We ontdekken de kernwoorden van de boodschap die verteld wil worden. We laten ons raken door de gevoelens die de boodschap oproept. Misschien is het toch niet een verhaal voor kinderen alleen. Laten wij volwassenen ons ook vinden? U bent van harte uitgenodigd mee op reis te gaan in dit bijbelverhaal bij de poort van Jericho op weg naar Jeruzalem.

Rozenkransgebed

Elke dinsdagavond in de mei-maand in de Mariakerk zal er om 19.00 uur in de apsis van de kerk de rozenkrans worden gebeden. De eerste gelegenheid is op dinsdag 7 mei 2019.

Adelbertuskerk

Kinderwoorddienst en peuter-/kleuterviering – zondag 26 mei 10.00 uur

Bij de Kinderwoorddienst horen we het verhaal van Jezus waarin hij aan zijn leerlingen vertelt dat hij naar de hemel zal gaan en dat Hij zijn leerlingen ‘zijn vrede wil geven’. Ook de peuters en kleuters gaan op hun eigen manier met dit verhaal aan de slag.

Concert Koor “Noorderlicht” – zaterdag 22 juni vanaf 15.30 uur

NoorderlichtVI

Op zaterdagmiddag 22 juni a.s. vanaf 15.30 uur zing het Haarlems koor “Noorderlicht” het Requiem van Gabriël Fauré en andere werken over liefde en over verlies, waaronder Hymn to the Virgin, Noorderlicht, Unter Wasser. Na het concert is er een troostrijke borrel.

Het optreden vindt plaats in de Adelbertuskerk aan de Rijksstraatweg 26 in Haarlem-Noord. Aanvang is 15.30 uur en de kosten bedragen € 10,00.

 

 

 

Naaldkerk

Mariaviering

De Mariaviering wordt gehouden in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand in Santpoort-Noord (Naaldkerk) op zondag 26 mei a.s. om 15.00 uur. Tijdens deze viering wordt aandacht besteed aan de positie van Maria in deze tijd en hoe wij hiermee omgaan. De liturgische werkgroep heeft deze viering voorbereid. Onze Lourdesgangers zijn in het bijzonder uitgenodigd voor deze viering. U kunt tevens een kaarsje opsteken in onze Mariakapel achter in de kerk. De kerk is vanaf 14.30 uur open.

Rozenkransgebed

Iedere dinsdagavond is er van 19.30 tot 20.00 uur de mogelijkheid deel te nemen aan het rozenkransgebed in de Naaldkerk.

Open Kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk geopend van 09.30 tot 11.30 uur voor gebed, een kaarsje branden of zomaar even tot rust komen. Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig.

Kranten / oud papier voor Lourdes

Kranten en oud papier voor Lourdes kan worden ingeleverd elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Engelmunduskerk

Eerste Heilige Communieviering – zondag 26 mei om 10.30 uur

Komende zondag, 26 mei, gaan Fabian, Liliènne, Jens, Enzo en Susanna hun Eerste Heilige Communie doen. Deze feestelijke viering is in de St. Engelmunduskerk in Driehuis waar pastor Julius Elfrink zal voorgaan en het projectkinderkoor zingt onder leiding van Catharina en Karien. U bent allen van harte welkom.

Jongeren

Jongeren met de Bijbel

Elke 2e zaterdag van de maand chillen voor kinderen en tieners in de Adebertuskerk. Noteer ook alvast de eerstvolgende datum in de agenda, namelijk zaterdag 8 juni. We gaan samen eten met ouders, een Bijbels thema bespreken, chillkelder voor tieners, spelletjes voor kinderen van de basisschool en afsluiten met een familiequiz.

Excursie met rondleiding naar Catharijne Convent Utrecht – vrijdag 7 juni 2019

Op vrijdag 7 juni kan er bij voldoende belangstelling een excursie met rondleiding gepland worden naar het Catharijne Convent, museum voor christelijke geschiedenis, in Utrecht. De rondleiding zal zich richten op drie thema’s: Kerkschat Utrecht, Kunstvoorwerpen die betrekking hebben op Haarlem en de kunstschat van het bisdom Münster. Vervoer is per trein, verzamelen in de stationshal van NS-station Haarlem om 11.00 uur (graag Museumkaart meenemen). Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 15. Opgave per e-mail bij het centraal secretariaat van de H.Franciscusparochie: info.franciscusparochie@gmail.com

Bavo Koepelkathedraal St. Bavo – 22 juni 2019

Zaterdag 22 juni a.s. is het Bavodag in de Koepelkathedraal St. Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem voor alle vormelingen van het bisdom Haarlem. Ook de vormelingen van de H.Franciscusparochie gaan hieraan deelnemen.